ANTİK ÇAĞIN YANSIMASI: AĞIN KOMBAŞI KAYA MEZARI

Ali ÖZTÜRK/Ağın ilçesi antik dönemlerden kalma birçok esere sahiptir.  Bu eserler Ağın ve ilimiz için çok önemli bir konumdadır. Kültürel anlamda büyük değer taşıyan antik çağ eserleri ilimizin tanıtımı anlamında çok büyük katkısı olacağı aşikâr bir durumdur. 


ANTİK ÇAĞIN YANSIMASI: AĞIN KOMBAŞI KAYA MEZARI

Farklı dönemlerden kalma antik eserler tarihi araştırmalar içinde çok büyük bir fırsat durumundadır. Turizm açısından çok büyük bir fırsat olan antik eserler meraklısı için çok önemli bir konumdadır.  Ağın ilçesinde antik eserler rastlanması da ilçenin çok eski dönemlerden beri bir yerleşim yeri olarak kullanıldığını da göstermektedir.  Bu durumda Ağın’ın tarihi ve antik yönden araştırmalara konu olmasına da sağlamıştır. Ağın için önemli olan antik dönem eserlerinden biri de Kombaşı Kaya Mezarıdır.  Bademli köyü yakılarında bulunan Kombaşı Kaya Mezarı gezilip görülmesi gereken önemli antik yerlerden biridir.

Defineciler Tarafından Bulunan Kaya Mezarları

Ağın ilçe merkezinin 11 km kuzeybatısında bulunan Bademli Köyü’nün, doğusunda yükselen eğimli yamacın tepesine yakın bir noktada bulunan mezar odaları, köyün 150-200 m kadar doğusunda, Kombaşı mevkiinde kalmaktadır. 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olup, 50x50m.lik kayalık bir alan içerisine oyulan mezarlardan bazıları defineciler tarafından kaçak kazılar sonucunda açılmıştır. Çeşitli boyutlarda ancak benzer form ve özelliklere sahip mezarlar içerisinde bulunan dolgu taş ve toprak zeminin tam olarak görülmesini engellemektedir. Ancak duvar diplerinde yer yer sedirler görülmesi, bu sedirler arasında mezar yuvası olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Mezar odaları kuzey-güney yönlü olup giriş kapılan genelde güneye açılmaktadır. Alanda defineciler tarafından açılan sekiz-dokuz adet mezar odası açıkça görünmektedir. Açılan odaların yanında alanda birçok mezara halen dokunulmamıştır. Kaya mezarının birinin tavanına kırmızı boya kullanılarak yapılmış üç adet dairesel bezeme öğesi bulunmaktadır. Bu mezarların turizme açılması çok önemli bir konudur. Eğer yeterli derecede ulusal ve uluslararası medyada tanıtım yapılırsa turistik ziyaret açısından artış sağlanacaktır.  Kombaşı Kaya Mezarı ve çevresinin restore edilip otel ve turistik mekânlar inşa edilmesi durumunda çok büyük gelir elde edileceği bir gerçektir. Bu konuda ilimizin bütün paydaşlarına büyük bir iş düşmektedir. Erken zamanda bu konu ile ilgili çalışmalar yapılırsa eğer turizm açısından çok büyük bir iş yapılmış olunacaktır.