110 YILLIK TARİH AĞIN KOÇAN CAMİ


110 YILLIK TARİH AĞIN KOÇAN CAMİ

      Ali ÖZTÜRK/Ağın ilçesi tarihi açıdan gezip görülecek önemli yerlerden bir tanesidir. Tarihin farklı dönemlerinden kalma birçok tarihi yapıyı bünyesinde buldurmaktadır.  Bu yapılar hem ilimiz hem de Ağın için çok önemlidir. Kültür mirası olan bu yapılar tarihi turizmi meraklıları için görülecek ve incelenecek eşsiz yapılardır. Ağın ilçesinde bulunan bu eski tarihi yapılar vatandaşalar tarafından pek fazla bilinmemektedir. Bu durumdan dolayı tarihi yapı ve eserlerin tanıtımı çok iyi bir şekilde yapılmalıdır. Hem ulusal hem de uluslararası medya iyi bir şekilde tanıtım yapıldığı takdirde ilimize ve Ağın’a çok fazla sayıda turist geleceği aşikârdır. Ağın için önemli olan tarihi yapılardan bir tanesi de ilçenin eski tarihi yapılarından biri olan Koçan Camidir. Osmanlı devletinin son dönemlerinden inşa edilen cami Ağın için çok önemli bir yapıdır.

           Son Dönem Osmanlı Mimarisi

Cami 1907 yılında inşa edilmiştir. Yapı eğimli arazi üzerinde kurulu olduğundan iki katlıdır. Yapı boyuna dikdörtgen planlıdır. Üst katta cami yer almaktadır. Kuzey cephede yer son cemaat yerine bir kapı ile girilmektedir. Son cemaat yerinin döşemesi aşağıda kaldığından içeriye birkaç basamakla inilmektedir. Kuzeyde ikinci bir kapı daha vardır. Bu kapıdan da son cemaat yerinin üst katına ve minare kapısına ulaşılmaktadır. Son cemaat yerinin kuzey cephesinde alt katta iki dikdörtgen kesitli, üst katta kemerli üç pencere yer almaktadır. Üst kat mahfel katına dahil edilmiştir. Son cemaat yerinden kemerili kapıdan harim kısmına girilmektedir. Harim kısmı iki ağaç direk tarafından taşınan İki kiriş üzerine oturan ahşap tavaula örtülüdür. Harim güney cephede altta iki üstte bir, doğu ve batı cephede alt ve üstte üçer kuzey cephede iki pencere ile aydınlanır. Pencereler kemerlidir. Mihrap çini kaplıdır.  Duvarlar moloz taş örgülü ve aralarına ahşap harıllar atılmıştır. Duvarlar içten ve dıştan sıvalıdır. Caminin üzerini örten ahşap çatı oluklu sac kaplıdır. Caminin kuzey cephesinde altta bir bodrum kat yer almaktadır. Bodrum katın güney cephesinde bir kapı dön pencere yer almaktadır. Minare batı cepheve bitişik olarak 1959 yılında inşa edilmiştir. Yönü taşı minarenin kaidesi kare planlı pabuçluk soğan başı şeklinde, gövde silindiriktir. Şerefe altı silmeli olarak düzenlenmiş, külah taş kaplıdır.