AĞAR: "ŞER CEP­HESİNİN MUT­LU­LU­ĞU KISA SÜRDÜ"

AĞAR: "ŞER CEP­HESİNİN MUT­LU­LU­ĞU KISA SÜRDÜ"

Erol KARA/İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu’nun is­ti­fa­sı­nın kabul edil­me­me­sin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­ren Ak Parti Ela­zığ Mil­let­ve­ki­li Ağar, "Şer cep­he­sin­den gelen tep­ki­ler Sayın Soylu’nun bu mü­ca­de­le­de ne kadar can si­per­ha­ne ça­lış­tı­ğı­nın ka­nı­tı­dır" dedi.

13 Nisan 2020 - 13:56 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 - 18:09

Ağar, “İsti­fa­nın kabul edil­me­me­siy­le şer cep­he­si­nin mut­lu­lu­ğu kısa sürdü” dedi.

Zor sü­reç­le­rin ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­yen Ak Parti Ela­zığ Mil­let­ve­ki­li Tolga Ağar, "Sayın Ba­ka­nı­mı­zın te­rör­le il­gi­li ver­di­ği mü­ca­de­le devam eder­ken Ela­zığ Dep­re­mi ile çok büyük görev ve so­rum­lu­luk aldı. Üze­ri­ne Virüs ile mü­ca­de­le geldi. Bu nor­mal bir in­sa­nın kal­dı­ra­ca­ğı bir şey değil. İnsa­nüs­tü bir ça­lış­ma gös­ter­di. Yor­gun­luk­lar veya ko­puk­luk­lar ola­bi­lir. Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Ba­ka­nın gö­re­ve devam et­me­si­ni is­te­ye­rek bence en doğru ka­ra­rır ver­miş­tir." dedi.

Tolga Ağar, “Bir Ela­zığ­lı ola­rak şeh­ri­mi­ze yap­mış ol­du­ğu bu kadar çok eme­ğin kar­şı­lı­ğın­da Sayın İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mı­zın gö­re­vi­ne devam et­me­si bir Ela­zığ­lı ola­rak mutlu et­miş­tir” dedi.

Ağar," Şer cep­he­sin­den gelen tep­ki­ler Sayın Soylu’nun bu mü­ca­de­le­de ne kadar can siper hane ça­lış­tı­ğı­nın ka­nı­tı­dır. Bu tip şer odak­la­rı geç­miş­te babam için Sayın Soylu için benim için ol­ma­dık id­di­alar, ol­ma­dık çir­kin­lik­ler or­ta­ya dök­mek­te­dir­ler. Dünkü mut­lu­luk­la­rı kısa sürdü. İnşal­lah bun­dan son­ra­da on­la­ra mutlu bir gün gös­ter­me­yiz diye dua edi­yo­rum." dedi.
 

Bu haber 1321 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
“BUGÜN MİSAFİRİM VAR”
“BUGÜN MİSAFİRİM VAR”
DÜĞÜNLERE DİKKAT
DÜĞÜNLERE DİKKAT